Atelier proREGIO

VÁŠ PARTNER V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Urbanismus a územní plánování


Zpracování územně plánovacích dokumentací a podkladů dle platné legislativy (zejména převod do jednotného standardu územně plánovacích dokumentací dle § 59 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Pomoc při návrhu zadání či získání dotací.

NOVINKA: Pořízení změny územního plánu "na klíč". 

Vyhodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí

Zpracování hodnocení vlivů územně plánovacích dokumentací na životní prostředí a veřejné zdraví dle platné legislativy.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zpracování vyhodnocení vlivů územně plánovacích dokumentací na udržitelný rozvoj území dle platné legislativy.