Úvod      Reference      Kontakt

Reference

 
Územní plány a územně plánovací podklady zpracované pod vedením ing. arch. Michal Hadlače (výběr):
 
2006 Plzeňský kraj - protipovodňová ochrana v územně plánovací dokumentaci
2008 Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
2010 Územní plán Horní Ves
2011 Územní studie Rozvoj rekreace v širším prostoru Baťova kanálu
2012 Územní plán Staré Město
2013 Územní plán Hustopeče
2014 Územní plán Skřípov
2015 Územní studie pro zastavitelné plochy BI 17, 56 a P* 90 - Hošťálková
 

 
Vyhodnocení vlivů územních plánů na životní prostředí zpracované pod vedením ing. arch. Stanislava Kováře, CSc. (výběr):
 
2014 Vyhodnocení vlivů územního plánu Otrokovice na životní prostředí       
2014 Vyhodnocení vlivů územního plánu Vysoké nad Jizerou na životní prostředí       
2015 Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Teplice na životní prostředí       
2015 Vyhodnocení vlivů územního plánu Andělská Hora na životní prostředí       
 
e-mail: atelier@proregio.cz       tel: 734 315 794