Úvod      Reference      Kontakt

 Úvod

Atelier proREGIO se zabývá územním plánováním, udržitelným rozvojem území a hodnocením vlivu koncepcí na životní prostředí
 
Team územního plánování
Osoba oprávněná
podle zvláštního právního předpisu
k projektové činnosti ve výstavbě:
    
Ing. arch. Michal Hadlač, číslo autorizace 03 497
 
Spolupracovníci: Ing. arch. Hana Lesáková
Ing. Vladimíra Macurová
Mgr. Barbora Necidová
 
Koordinace: Ing. Milada Kadlecová
 
Team SEA a ekologie krajiny
Držitel autorizace
dle zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí:
    
Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc.
 
Spolupracovníci: Ing. Milada Májska, PhD.
Bc. Radmila Hadlačová
 
e-mail: atelier@proregio.cz       tel: 734 315 794